Projekt Pružimo ruku podrške djeci, mladima i obiteljima,

Financira se iz Europskog socijalnog fonda,
naziv programa Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta:
5.269.132,12 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 5.269.132,12 HRK

Razdoblje provedbe: 16.01.2020. – 16.01.2023.

Ukupno trajanje projekta:
36 mjeseci

Informacije o programu

Projekt Pružimo ruku podrške djeci, mladima i obiteljima, UP.02.2.2.05.0007, financira se iz Europskog socijalnog fonda, naziv programa Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u okviru Poziva Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih.

Ukupna vrijednost projekta: 5.269.132,12 HRK
Iznos bespovratnih sredstava: 5.269.132,12 HRK
Razdoblje provedbe: 16.01.2020. – 16.01.2023.
Ukupno trajanje projekta: 36 mjeseci

Kratki opis programa

Projekt omogućuje razvoj novih i poboljšanje postojećih izvaninstitucijskih usluga za 48 djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te 60 bioloških, udomiteljskih i posvojiteljskih obitelji na području Splitsko – dalmatinske županije kao i osnaživanje  40 stručnih radnika za provođenje usluga. Provodit će se aktivnosti razvoja i širenja izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu, mlade i obitelji poput usluge organiziranog stanovanja, usluge savjetovanja i pomaganja,  poludnevnog boravka te aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka za pružanje izvaninstitucijskih usluga

Kontakt osoba

Jelena Burazin, ravnateljica, kontakt broj: 091/1233445

 

Ciljevi projekta

 • Razviti i osnažiti izvaninstitucijsku podršku djeci i mladima   bez odgovarajuće roditeljske skrbi i obiteljima u Splitsko – dalmatinskoj županiji
 • Osnažiti stručne djelatnike za pružanje izvaninstitucijskih usluga djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi, biološkim i udomiteljskim obiteljima u Splitsko – dalmatinskoj županiji

Predviđeni rezultati projekta

 • Poboljšati postojeće i razviti nove izvaninstitucijske usluge potrebne zajednici;
 • Poboljšati usluge organiziranog stanovanja u Splitu i Solinu i poludnevnog boravka u Klisu i Kaštelima
 • Pružanje usluge savjetovanja i pomaganja za područje Splita, Kaštela, Trogira i Omiša
 • Usluge poludnevnog boravka i savjetovanja i pomaganja u Imotskom
 • Osposobljavanje djelatnika Dječjeg doma Maestral kroz stručne edukacije
 • Poboljšanje usluge kroz nabavu 2 kombija i 2 osobna automobila

Nositelji aktivnosti

 • Dva mobilna tima za područje Splitsko-dalmatinske županije
 • Odgajatelji na poludnevnom boravku (Klis i Imotski)

Postupak za priznavanje prava

 • Nadležni Centar za socijalnu skrb šalje zahtjev za savjetovanjem > Mobilni tim Dječjeg doma Maestral donosi odluku o prihvaćanju zahtjeva > CZSS donosi Rješenje

Savjetovanje i pomaganje

Savjetovanje i pomaganje pojedincu
Sustavna stručna pomoć kojom se pojedincu pruža pomoć radi prevladavanja
poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu

 

Savjetovanje i pomaganje obitelji
• Obuhvaća sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća
i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu, te osposobljavanje obitelji za
funkcioniranje u svakodnevnom životu
• Uključuje podršku obitelji, intenzivnu podršku obitelji u krizi i dugoročni rad s
članovima obitelji usmjeren na poboljšanje obiteljskih odnosa
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13)

 

Korisnici
• Djeca iz bioloških/udomiteljskih/posvojiteljskih obitelji
• Mladi nakon izlaska iz skrbi
• Roditelji djece koja su u skrbi dječjeg doma
• Obitelji djece s područja lokalne zajednice u stanju potrebe

 

Aktivnosti
Individualno savjetovanje, grupni rad s djecom, obiteljsko savjetovanje,
psihološka pomoć, podrška, savjetovanje, održavanje okruglih stolova, tribina
i organiziranje predavanja iz određenih područja, informiranje i educiranje.

Poludnevni boravak

Socijalna usluga kojoj je cilj pomoći obiteljima u riziku na način da se djeci osigura kvalitetno slobodno vrijeme koje će provoditi u učenju, igri, razvijanju timskog duha, razvijanju radnih navika kao i socijalnih vještina.
“…. može trajati od 4 do 6 sati dnevno u kojem vremenu se
osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika.”

 

Usluge koje obuhvaća
• Prehrana
• Održavanje osobne higijene i briga o zdravlju
• Čuvanje i odgoj
• Psihosocijalna rehabilitacija
• Organiziranje slobodnog vremena
• Organiziranje prijevoza ovisno o utvrđenim potrebama korisnika
(Zakon o socijalnoj skrbi, čl.86, stavak 2)

Aktivnosti
• Grupni rad s djecom
• Individualni rad s djecom
• Aktivna suradnja s djelatnicima škole
• Rad s roditeljima

Kriteriji za identifikaciju
• Postojanje nepovoljnih okolnosti
• Nepovoljna sociodemografska obilježja
• Roditeljske kompetencije
• Mala socijalna mreža
• Bolest roditelja

Kontakti

 

Dječji dom Maestral Split
Jurja Šižgorića 4
Split
tel: 021/535400
dom.maestral@gmail.com

Podružnica Miljenko i Dobrila
Obala kralja Tomislava 36
Kaštel Lukšić
tel: 021/227890
djecji.dom.kastela@gmail.com

 

Obiteljsko savjetovalište Kaštela
Ulica kneza Višeslava 4, Kaštel Stari

Mobilni tim Split i okolica
(socijalna radnica i psihologinja)
GSM 099/3576977, esf.maestral@gmail.com

Mobilni tim Imotski i okolica
(socijalni radnik i psihologinja)
GSM 091/6205140, esf.imotski.maestral@gmail.com

0 mjeseci Ukupno trajanje projekta
0.12 HRK Ukupna vrijednost projekta
0.12 HRK Iznos sufinanciranja