Dokumenti

Home / Dokumenti

DOKUMENTI DOMA

STATUT DOMA
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 2020.
Pravilnik o unutarnjem ustroju 2020
Obrazac-Zahtjev za pristup informacijama.doc
Obrazac-Zahtjev za dopunu ili ispravak.doc
Obrazac-Zahtjev za ponovnu uporabu inf.doc
Imenovanje službenika za informiranje.doc
Godišnje izvješće službenika za inf. za 2019.
Imenovanje službenika za zaštitu osobnih podataka
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Izjava o pristupačnosti
ETIČKI KODEKS DOMA
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU – 2014
PROTOKOL POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
GODIŠNJI PLAN 2019.
Pravilnik o arhivskom i registurnom gradivu
Pravilnik o provedbi nabave male vrijednosti
Procedura stvaranja ugovornih obaveza
Procedura blagajničkog poslovanja.pdf
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga.pdf
Procedura zaprimanja računa, obrade i plaćanja.pdf
Registar ugovora 2019.pdf
Registar ugovora 15.4.2020.pdf
Godišnji financijski izvještaj za 2019.
Bilješke uz Financijski izvještaj za 2019.
Financijski plan za 2020.
Financijski plan za 2020.
Prijedlog financijskog plana 2018.-2020.
Plan nabave nefinancijske imovine 2019.-2021.
Pravilnik o jednostavnoj nabavi 15.4.2020.
Plan nabave-dopuna 30.7.2020.
Plan nabave-dopuna 3.8.2020.
Plan nabave-izmjena 1.9.2020.
Projekt – poziv na dostavu ponude
Projekt – projektni zadatak
Projekt – troškovnik
Projekt – Poziv na dostavu ponuda za tehničku pomoć u upravljanju projektom
Projekt – Odluka o poništenju poziva za dostavu hrane
Projekt – Troškovnik – dostava hrane
Projekt – poziv na dostavu ponuda – dostava hrane
Projekt – Projektni zadatak – dostava hrane
ZAKONI I PROPISI

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI
OBITELJSKI ZAKON
ZAKON O JAVNOJ NABAVI
ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA
ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA
ZAKON O UDOMITELJSTVU
ZAKON O RADU
ZAKON O VOLONTERSTVU
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Pravilnik o postupanju i kriterijima ocjenjivanja rada i unaprjeđenja stručnih radnika ustanova socijalne skrbi
Smjernice za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju
Arhiva dokumenata

Arhiva – dokumenti
OTVORENI NATJEČAJI

NATJEČAJ – soc. radnik/ca